Mario Bianchi

N. 01/05/1922
† 15/12/2017
Borgia (Catanzaro)

Torna su